Kalmar översättning

Kalmar översättning

Kalmar översättning


2005 startade Uwe Meyer översättningstjänsten UM TRANSLATION som 2015 bytte namn till Kalmar översättning.


Kalmar översättning är idag specialiserad på översättning av tekniska texter och dataprogram. Det kan handla om enstaka datablad upp till manualer med flera hundra sidor eller marknadsföringsmaterial, hemsidor mm. för tekniska företag och produkter.


Kalmar översättning hjälper svenska företag med rådgivning, tolkningstjänster, mässdeltagande och kundkommunikation för att lyckas med sina affärer i Tyskland.

 

Kalmar översättning är medlem i Sveriges facköversättarförening

Kunder och projekt

Tinni & Sniffer

Just nu: