Real

VARIMOS® REAL

VARIMOS REAL används för optimering av maskininställningar för bl a kortast möjlig cykeltid, dvs i den reala processen, där ett formverktyg körs i en formsprutningsmaskin.

VARIMOS REAL kan användas i formsprutan eller på en dator med Windows.

Grunden i VARIMOS REAL är statistisk försöksplanering (DOE).


Hur fungerar det?

VARIMOS ger maskinställaren en försöksplan som sedan körs i maskinen och provdetaljerna mätas.

Måtten matas sedan in och VARIMOS beräknar ekvationer hur parametrarna påverkar måtten och varandra mm.

Med hjälp av dessa ekvationer beräknar VARIMOS den optimala maskininställningen som uppfyller våra specifikationer med kortast möjlig cykeltid mm.


VARIMOS® REAL SUPERVISION

Knyts sensorer och/eller data från maskinstyrningen till kan VARIMOS REAL SUPERVISION användas för 100% monitoring och dokumentation av serieproduktionen.

Även automatisk reglering och justering av processen är möjlg.