För Verktygsmakare

Cadmould 3D-F RAPID för verktygsmakare


Användningsmöjligheter

Simulering av fyllfasen med modulen RAPID utförs snabbt och smidigt även av ovana användare och levererar mycket exakta resultat som återspeglar den reala processen och motsvarar de producerade detaljerna under givna förhållanden och parametrarna.Resultat:

Fyllmönstret

Tryck- och temperaturfördelning

Flytfront hastighet och temperatur

Tryckbehov och erforderlig låskraft


Användningsmöjligheter:

Hjälp till avmönstring och processinställning

Visar sammanflytningslinjer, luftinneslutningar och sjunkmärken

Automatiskt optimering av en eller flera insprutningspunkter

Skapar rapporter

Fördelar:

Problem kan identifieras innan verktyget skapas och därvid undvikas

Olika insprutningspositioner och geometrivarianter (väggtjocklek mm.) kan testas och jämföras innan

Ger dig ett mycket nyttigt verktyg för kommunikation och förhandlingar intern och extern med dina leverantörer/kunder

Sparar tid och pengar i din produktion genom snabbare och bättre lösningar jämfört med trial-and-error metoden

Simulering av hela formsprutningsprocessen med fyll-, eftertryck- och kylfasen med modulen WARP EXPERT. Beräknar krympning och skevning av plastdetaljerna som kommer produceras med formverktyget och den erforderliga kompenseringen för kaviteten mot detaljens mått.Resultat:

Fyllmönstret

Tryck- och temperaturfördelning

Fiberorientering

Flytfront hastighet och temperatur

Tryckbehov och erforderlig låskraft

Krympning och Skevning

Motsvarande kompensation för kavitetenAnvändningsmöjligheter:

Hjälp till avmönstring och processinställning

Visar sammanflytningslinjer, luftinneslutningar och sjunkmärken

Automatiskt optimering av en eller flera insprutningspunkter

Automatisk balancering av flerfacks och familjeverktyg

Skapa rapporter


Fördelar:

Problem kan identifieras innan verktyget skapas och därvid undvikas

Antalet verktygsändringar kan minskas avsevärd

Olika insprutningspositioner och geometrivarianter (väggtjocklek mm.) kan testas och jämföras innan

Ger dig ett mycket nyttigt verktyg för kommunikation och förhandlingar intern och extern med dina leverantörer/kunder

Sparar tid och pengar vid konstruktion och tillverkning av formverktyg genom solida beslutsunderlag för bättre beslut hela vägen jämfört med trial-and-error metoden

Simulering av temperaturfördelningen i formverktyget med modulen COOL & 3D T-BOX. Beräknar värmeväxlingen i själva formverktyget "i stålet" och dess påverkan på kaviteten. En förutsättning för design av optimal temperering mot kaviteten. Täcker dynamisk temperering, conformal and impulse cooling, värmeelement, induktionsvärma mm.Resultat:

Temperaturfördelning i formverktyget

Temperaturutbyte mellan formverktyg, maskin, omgivningen och kavitetenAnvändningsmöjligheter:

Simulering, design och optimering av kyl- och värmeelement i formverktyget

Beräkna erforderliga flöden i kyl- och värmefluid

Simulera konventionella, kavitetsföljande och impulskylsystem, värmeelement, induktionsvärme, RocTool

Simulerar temperaturpåverkan av varmkanalelement

Kostnadskalkyl för formverktyg och plastdetalj

Skapa rapporter

Fördelar:

Temperaturfördelningen och värmeväxlingen i formverktyget kan simuleras och optimeras i en "stålbox" innan verktyget konstrueras

I "stålboxen" kan problemområden som hot-spots identifieras och därefter designas och optimeras formverktygets tempereringssystem.

Olika kyl-/värmeelement, flöden, diameter och design kan testas och jämföras snabbt

Integrerad databas med kyl- och varmkanalelement som kan kompletteras med egna element

Import och export av enstaka element och hela system i IGES och STL

Ger dig ett mycket nyttigt verktyg för kostnadskalkyl, kommunikation och förhandlingar intern och extern med dina leverantörer/kunder

Sparar tid och pengar vid konstruktion och tillverkning av formverktyg genom solida beslutsunderlag för bättre beslut hela vägen jämfört med trial-and-error metoden