För Design & produktutveckling

Cadmould 3D-F RAPID för design & produktutveckling


Användningsmöjligheter


Beslut i tidigt skede har stor påverkan på resultat, tid och kostnader.

Produktutvecklaren måste inte vara expert på formsprutningsprocessen. Med modulen RAPID får hen bra förståelse för fyllfasen och kan testa och optimera sin design för funktion och lämplighet för formsprutningens krav.

Det skapar bra förutsättningar för framgångsrika produkter och en effiktiv dialog med kunder och leverantörer som verktygsmakare och formsprutare.

Simulering av fyllfasen med modulen RAPID utförs snabbt och smidigt även av ovana användare och levererar mycket exakta resultat som återspeglar den reala processen och motsvarar de producerade detaljerna under givna förhållanden och parametrarna.Resultat:

Fyllmönstret

Tryck- och temperaturfördelning

Flytfront hastighet och temperatur

Tryckbehov och erforderlig låskraft


Användningsmöjligheter:

Hjälp till avmönstring och processinställning

Visar sammanflytningslinjer, luftinneslutningar och sjunkmärken

Automatiskt optimering av en eller flera insprutningspunkter

Val av rätt material och optimering av maskininställningar för optimal kvalitet och cykeltid

Skapar rapporter

Fördelar:

Problem kan identifieras innan, dvs. "utanför maskinen" och kan undvikas

Olika material och processparametrar kan testas och jämföras "utanför maskinen"

Ger dig ett mycket nyttigt verktyg för kommunikation intern och extern med dina leverantörer/kunder

Sparar tid och pengar i din produktion genom snabbare och bättre beslut, jämfört med trial-and-error metoden

Ökar din kunskap om dina produkter och processer