Pressgjutning

Skärande bearbetning

Pressgjutning


Inom pressgjutning råder höga tryck och höga temperaturer, det ställer höga krav på fastsättningen av formverktyg.

Formverktygen ska sitta säkert i pressen och särskilt med tanke på arbetsmiljön ska det ska vara lätt och smidigt att byta.


Med Lenzkes Multi-Quick eller S33 spännbyglar är du alltid på den säkra siden och dessutom kommer du korta dina ställtider med upp till 30%.

Upp till 10 ton spännkraft och stor förskjutning i sid- och högled utan att spännskon behöver flyttas.


Ställarna gillar särskilt den smidiga hanteringen och det låga åtdragningsmomentet jämfört med "klassiska" spännjärn. Inga extra hjälpmedel behövs!

Till pressgjutning används MQ60, alternativt spännbyglar S10.

Till skäggpressar används MQ100 alternativt MQ70.