Formsprutnin

Formsprutning

Formsprutning

är idag den vanligaste tillverkningsmetoden för framställning av prisvärda plastdetaljer i stora volym med stor måttnoggrannhet, normalt utan efterbearbetning. Idag finns det inget liv utan formsprutade produkter. Medicintekniska mikrodetaljer, alla slags förpackningar, flera kg och meter långa fordonsdetaljer, tekniska delar med mycket komplexa geometrier och extrema egenskaper designas i datorn och produceras helautomatiskt med fantastiska maskiner av glada människor i snygga, rena fabriker.
Formsprutningsprocessen är enkel i grunden, en väl beprövad teknologi med en handfull processbarametrar.


På grund av plastsmältans specifika egenskaper måste vi dock alltid leva med en skillnad mellan kavitetens och plastdetaljens geometri. "Tyvärr" påverkas plastsmältan nämligen icke linjärt av vår parametermix i olika faser av processen på sin väg genom maskinen och kaviteten tills den stelnar och avformas och det uppstår fenomen som skjuvningsvärme, deformation på grund av krympning och skevning, luftinneslutningar, visuella och mekaniska defekter mm.