Formsprutning

Formsprutning

Formsprutning


Formsprutning är idag den vanligaste tillverkningsmetoden för fraställning av prisvärda plastdetaljer i stora volym med stor måttnoggrannhet utan efterbearbetning.Man skulle kunna säga att idag finns det inget liv utan formsprutade produkter. Medicintekniska mikrodetaljer, alla slags förpackningar, små och flera kg och meter långa fordonsdetaljer, tekniska detaljer med komplexa geometrier och extrema egenskaper designas i datorn och produceras med fantastiska maskiner av glada människor i snygga, rena fabriker.


Formsprutningsprocessen är enkel i grunden, en väl beprövad teknologi med en handfull processparametrar.


På grund av plastsmältans specifika egenskaper måste vi dock alltid leva med en skillnad mellan kavitetens och plastdetaljens geometri. "Tyvärr" påverkas plastsmältan nämligen icke linjärt av vår parametermix i olika faser av processen på sin väg genom maskinen och formrummet tills den stelnar och avformas. Det uppstår fenomen som skjuvningsvärme, deformation på grund av krympning och skevning, luftinneslutningar, visuella och mekaniska defekter mm.

För att möta alla dessa utmaningar finns det idag effektiva verktyg för simulering av hela formsprutningsprocessen i detalj och för optimering av processen enligt kundspecifika krav.

Verktygsbyte - snabba, enkla, smidiga ställ

Formverktygen ska sitta säkert i formsprutan och det ska vara lätt och smidigt att byta.


Med Lenzkes Multi-Quick eller S33 spännbyglar är du alltid på den säkra sidan och dessutom kommer du korta dina ställtider med upp till 30%.

Upp till 10 ton spännkraft och stor steglös förskjutning i sid- och högled utan att spännskon behöver flyttas.


Ställarna gillar särskilt den smidiga hanteringen och det låga åtdragningsmomentet jämfört med "klassiska" spännjärn.

Till formsprutning används med fördel MQ100 eller MQ106 till plattor med gängad hålbild, alternativt MQ70.

För maskiner med längre serier och färre ställ kan S33 eller en kombination av S33 och MQ100 vara det bästa valet.