Fixturkonstruktion

Fixturkonstruktion

Fixturkonstruktion


Effektiv fixering av arbetsstycken är nyckeln till effiktiv bearbetning med hög kvalité till konkurranskraftiga priser.

Fixturering av arbetsstycket är en komplex och avgörande del i bearbetningsprocessen.

Fixturen ska fixera arbetsstycket inom oftast mycket snäva toleranser och måste hålla emot bearbetningskrafterna för att undvika att arbetsstycket förflyttas eller vibrerar.

Vi kan hjälpa dig att välja rätt komponenter till din fixtur ur över 10000 standard- och spännelement.

Vi har även egna CAD resurser och kan hjälpa till med ritning, design och tillverkning av dina bearbetnings- och tillverkningsfixturer.


Vi kan vara din extra resurs för optimal mekanisk fixturering för bearbetning av detaljer med kompexa geometrier och snäva tolleranser.

Öka hastigheten och minska antalet omspänningar vid fåstyckstillverkning, prototyptillverkning i större bäddfräs till långa serier av små till större detaljer på modulsystem i 3-axliga fleroperationsmaskiner med palettväxlare eller magasin eller spännsystem för 5-axlig bearbetning.


Vi har specialiserat oss på flexibla fixtursystem för tillverkning av modulbaserade fixturer fom ger kunden stor flexibilitet med hög grad av återanvändbarhet av systemets enstaka fixturelement och spännelement. Högsta möjliga positioneringsnoggrannhet för bästa möjliga bearbetningsresultat.


Hör med oss. Vi levererar lösningar.