Om oss

Om oss

Kalmartech AB

Vår historia sträcker sig till början av 2000-talet.

Där började vi vår resa med översättning av manualer, bruksanvisningar och teknisk dokumentation med tyska maskintillverkare som största kundgrupp.

Med våra kunder utvecklades också bredden i verksamheten och vi började genomföra utbildningar och support åt tyska maskintillverkare hos kund i Sverige.   

2013 började vi sälja LENZKES produkter och 2015 startade vi ett samarbete med SIMCON.

2018 kompletterade med KIPP vårt utbud av spännteknik till skärande bearbetning.


Kalmartech idag erbjuder tekniska lösningar och produkter för ställtidsoptimering, processoptimering och teknisk dokumentation.


Genom en effektiv och flexibel organisation erbjuder vi våra kunder skräddarsydda lösningar med korta leveranstider.

Vårt samarbete med Lenzkes Spanntechik

Sedan över 5 år tillbaka är vi ensam återförsäljare för Lenzkes produkter i Sverige. Som återförsäljare är vi stolta över att kunna sälja produkter med hög kvalitet och därmed hjälpa våra kunder att korta ställtider och skapa ett bra arbetsmiljö för sina ställare.


Vårt samarbete med Simcon

Vårt samarbete med Kipp

Vårt samarbete med Kalmar översättning