För Verktygsmakare

Kalmartech AB


Simulering för verktygsmakare


Cadmould 3D-F

RAPID - WARP EXPERT - COOL - T-BOX


 


Cadmould 3D-F RAPID för verktygsmakare


Användningsmöjligheter

Simulering av fyllfasen med modulen RAPID utförs snabbt och smidigt även av ovana användare och levererar mycket exakta resultat som återspeglar den reala processen och motsvarar de producerade detaljerna under givna förhållanden och parametrarna.Resultat:

 • Fyllmönstret
 • Tryck- och temperaturfördelning
 • Flytfront hastighet och temperatur
 • Tryckbehov och erforderlig låskraft


Användningsmöjligheter:

 • Hjälp till avmönstring och processinställning
 • Visar sammanflytningslinjer, luftinneslutningar och sjunkmärken
 • Automatiskt optimering av en eller flera insprutningspunkter
 • Skapar rapporter

Fördelar:

 • Problem kan identifieras innan verktyget skapas och därvid undvikas
 • Olika insprutningspositioner och geometrivarianter (väggtjocklek mm.) kan testas och jämföras innan
 • Ger dig ett mycket nyttigt verktyg för kommunikation och förhandlingar intern och extern med dina leverantörer/kunder
 • Sparar tid och pengar i din produktion genom snabbare och bättre lösningar jämfört med trial-and-error metoden

Simulering av hela formsprutningsprocessen med fyll-, eftertryck- och kylfasen med modulen WARP EXPERT. Beräknar krympning och skevning av plastdetaljerna som kommer produceras med formverktyget och den erforderliga kompenseringen för kaviteten mot detaljens mått.Resultat:

 • Fyllmönstret
 • Tryck- och temperaturfördelning
 • Fiberorientering
 • Flytfront hastighet och temperatur
 • Tryckbehov och erforderlig låskraft
 • Krympning och Skevning
 • Motsvarande kompensation för kavitetenAnvändningsmöjligheter:

 • Hjälp till avmönstring och processinställning
 • Visar sammanflytningslinjer, luftinneslutningar och sjunkmärken
 • Automatiskt optimering av en eller flera insprutningspunkter
 • Automatisk balancering av flerfacks och familjeverktyg
 • Skapa rapporter


Fördelar:

 • Problem kan identifieras innan verktyget skapas och därvid undvikas
 • Antalet verktygsändringar kan minskas avsevärd
 • Olika insprutningspositioner och geometrivarianter (väggtjocklek mm.) kan testas och jämföras innan
 • Ger dig ett mycket nyttigt verktyg för kommunikation och förhandlingar intern och extern med dina leverantörer/kunder
 • Sparar tid och pengar vid konstruktion och tillverkning av formverktyg genom solida beslutsunderlag för bättre beslut hela vägen jämfört med trial-and-error metoden

Simulering av temperaturfördelningen i formverktyget med modulen COOL & 3D T-BOX. Beräknar värmeväxlingen i själva formverktyget "i stålet" och dess påverkan på kaviteten. En förutsättning för design av optimal temperering mot kaviteten. Täcker dynamisk temperering, conformal and impulse cooling, värmeelement, induktionsvärma mm.Resultat:

 • Temperaturfördelning i formverktyget
 • Temperaturutbyte mellan formverktyg, maskin, omgivningen och kavitetenAnvändningsmöjligheter:

 • Simulering, design och optimering av kyl- och värmeelement i formverktyget
 • Beräkna erforderliga flöden i kyl- och värmefluid
 • Simulera konventionella, kavitetsföljande och impulskylsystem, värmeelement, induktionsvärme, RocTool
 • Simulerar temperaturpåverkan av varmkanalelement
 • Kostnadskalkyl för formverktyg och plastdetalj
 • Skapa rapporter

Fördelar:

 • Temperaturfördelningen och värmeväxlingen i formverktyget kan simuleras och optimeras i en "stålbox" innan verktyget konstrueras
 • I "stålboxen" kan problemområden som hot-spots identifieras och därefter designas och optimeras formverktygets tempereringssystem.
 • Olika kyl-/värmeelement, flöden, diameter och design kan testas och jämföras snabbt
 • Integrerad databas med kyl- och varmkanalelement som kan kompletteras med egna element
 • Import och export av enstaka element och hela system i IGES och STL
 • Ger dig ett mycket nyttigt verktyg för kostnadskalkyl, kommunikation och förhandlingar intern och extern med dina leverantörer/kunder
 • Sparar tid och pengar vid konstruktion och tillverkning av formverktyg genom solida beslutsunderlag för bättre beslut hela vägen jämfört med trial-and-error metoden

Member of The Swedish Assosiation of Professional Translators


Kalmartech AB

Slöjdaregatan

39353 Kalmar


Tel: +46(0)72 15 25 620

E-post: uwe.meyer@kalmartech.se