För Design & produktutveckling

Kalmartech AB


Simulering för

design & produktutvecklare


Cadmould 3D-F  RAPIDCadmould 3D-F RAPID för design & produktutveckling


Användningsmöjligheter


Beslut i tidigt skede har stor påverkan på resultat, tid och kostnader.

Produktutvecklaren måste inte vara expert på formsprutningsprocessen. Med modulen RAPID får hen bra förståelse för fyllfasen och kan testa och optimera sin design för funktion och lämplighet för formsprutningens krav.

Det skapar bra förutsättningar för framgångsrika produkter och en effiktiv dialog med kunder och leverantörer som verktygsmakare och formsprutare.

Simulering av fyllfasen med modulen RAPID utförs snabbt och smidigt även av ovana användare och levererar mycket exakta resultat som återspeglar den reala processen och motsvarar de producerade detaljerna under givna förhållanden och parametrarna.Resultat:

 • Fyllmönstret
 • Tryck- och temperaturfördelning
 • Flytfront hastighet och temperatur
 • Tryckbehov och erforderlig låskraft


Användningsmöjligheter:

 • Hjälp till avmönstring och processinställning
 • Visar sammanflytningslinjer, luftinneslutningar och sjunkmärken
 • Automatiskt optimering av en eller flera insprutningspunkter
 • Val av rätt material och optimering av maskininställningar för optimal kvalitet och cykeltid
 • Skapar rapporter

Fördelar:

 • Problem kan identifieras innan, dvs. "utanför maskinen" och kan undvikas
 • Olika material och processparametrar kan testas och jämföras "utanför maskinen"
 • Ger dig ett mycket nyttigt verktyg för kommunikation intern och extern med dina leverantörer/kunder
 • Sparar tid och pengar i din produktion genom snabbare och bättre beslut, jämfört med trial-and-error metoden
 • Ökar din kunskap om dina produkter och processer

Member of The Swedish Assosiation of Professional Translators


Kalmartech AB

Slöjdaregatan

39353 Kalmar


Tel: +46(0)72 15 25 620

E-post: uwe.meyer@kalmartech.se